Våra konsulter har lång erfarenhet av ledarskap och har utbildningar inom bl a beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, NLP, psykologisk coaching, ekonomi, HR och retorik och de flesta är certifierade i IPU profilanalys och arbetar med verktyg för analys av beteende, drivkrafter, EQ, grupputveckling mm.

Thord Nossborn är VD och arbetar främst med ledarskap, ledningsgrupps- och teamutveckling samt service/bemötande.
"Under mer än 20 år har jag brunnit för att utveckla människor och affärer och lågan är lika stark idag! Jag är djupt engagerade i att motverka psykosocial ohälsa, att genom ”neuroledarskap” leda och organisera arbetet så att vi inte bara mår bra på jobbet utan mår bra av jobbet och tillsammans presterar bättre utan ohälsosam stress. Jag följer hjärnforskning på olika sätt både i Sverige och internationellt"
Mobil: 070 – 458 70 06  E-post   Linkedin

Camilla Levay, partner, jobbar främst med ledarutveckling, kommunikation och teamutvecklng.
"Jag har en lång och gedigen pedagogisk erfarenhet som och har alltid intresserat mig för frågor runt kommunikation, gruppdynamik och ledarskap. Det är verkligen fantastiskt att se människor växa och utvecklas. Jag har en bakgrund som matematik- och musiklärare, har haft uppdrag som musiker i olika sammanhang, genomfört sceniska projekt och har nu mer än 10 års erfarenhet som konsult hos Affärskraft där jag också är delägare".
Mobil: 070 - 489 08 93  E-post  Linkedin

Anders Lilliehöök, partner, arbetar främst med coachande ledarskap och ledningsgruppsutveckling.
"Jag har arbetat som anställd chef i ett antal bolag och som ägare och chef i egna bolag. Den stora utmaningen har varit att bemästra det affärsmässiga och administrativa och samtidigt vara en tydlig, tillgänglig och trevlig chef. Möjligheten att få ihop detta och må bra som chef är det coachande ledarskapet. I min konsultroll är min strävan att utveckla chefer till insikt och mod att bli coachande ledare. När jag arbetar i ledningsgrupp och individuell coaching är kopplingen affärsmässighet och coachande ledarskap alltid med"
Mobil: 070 - 458 70 16  E-post  Linkedin

Stefan Birksjö, partner, jobbar som mentor/coach och hjälper företag med stora omställningar. 
"Jag stödjer chefen att se sin roll som coach, teamet att förstå hur de bidrar till helheten samt en vilja att ta ansvar. Jag har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom branscher som IT/Telekom, ICT. Stefan har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom områden som: Ledarskap, förändringsledning, strategi/affärsutveckling, marknadsföring/försäljning, sammanslagningar/uppköp och start-up".
Mobil: 076-029 98 98  E-post  Linkedin

Jerker Ekermann, partner, arbetar främst med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, team och sälj- & kundbemötande.
"Jag är en passionerat engagerad konsult med mångårig egen erfarenhet som exekutiv ledare inom området marknad, försäljning inom större internationella koncernbolag. Jag är medlem i Neuroleadership Institute, ett av de större forskningsinstituten inom hjärnforskningen om chefer och medarbetare på arbetsplatser. Denna kunskap tränar jag mina deltagare att få insikter i och finna optimala verktyg för kommunikation och samarbete".
Mobil: 070–589 64 54  E-post  Linkedin

Per Skånberg, partner, arbetar med säljträning och coaching/chefsstöd.
”Jag brinner för att se människor utvecklas. Efter många år i säljledande befattningar tog jag för ett tiotal år sedan steget över till att bli konsult. I denna roll har jag utvecklat tusental säljare, främst inom dagligvaruhandeln. På senaste tiden fokuserar jag mer och mer på att utveckla individer, ofta i en förändring och kanske vidare till nya steg i arbetslivet och arbetar då mest med chefstöd och omställningsprocesser
Mobil: 0705 - 88 72 64  E-post  Linkedin

Helén Hedebark främsta drivkrafter är att utveckla team och individer till ett uppsatt mål, ökad effektivitet och med det följer nöjda medarbetare. 
"I min verktygslåda finns det framgångsrika modeller och metoder inom grupp- och individutveckling. Jag har framgångsrikt byggt upp och utvecklat konceptföretag och varit marknadsansvarig på ett amerikanskt It-bolag. I grunden är jag marknadsekonom och certifierad coach, på det personliga planet är jag bra på att få individer att vilja och att våga växa. Vad kan jag hjälpa dig med?"
Mobil: 0733-44 24 22  E-post  Linkedin

Annelie Daun Bladh – tränar främst det kommunikativa ledarskapet och utvecklar team.
"Jag har alltid fascinerats över våra kommunikativa möjligheter. Det är många som kommunicerar mycket på jobbet, men få är medvetna om hur. Jag vill väcka denna medvetenhet och göra kommunikationen till ett välfungerande och verkningsfullt redskap. Jag är logonom med lång erfarenhet av pedagogiskt och sceniskt arbete och att utveckla människor enskilt och i grupp".
Mobil: 0705-59 54 46  E-post  Linkedin  Hemsida

Sonny Lööf – får relationer och samarbeten att börja flöda.
Som Livscoach hjälper jag ofta chefer och ledare i tuffa och utsatta positioner med livspusslet.
Som Talare, inspirerar, motiverar och berör jag publiken.
Som Mental tränare får jag se individer och grupper bli mer trygga, engagerade samtidigt ökar arbetsglädjen.
 Mobil: 0739-534290  E-post  Linkedin Hemsida

Terés Salmi är utbildad psykologisk coach vilket är en betydligt djupare coachutbildning än de vanliga.
"Jag brinner för att få människor och grupper att hitta sin verkliga potential. Genom den psykologiska coachingens många verktyg kan jag få människor att må bättre och bli mera framgångsrika inom det som verkligen betyder något. Jag arbetar också med att facilitera grupper för att få fram de bästa idéerna och få alla att tillsammans förverkliga dem. Just nu arbetar jag utomlands”. 
Mobil: 073-526 52 26  E-post  Linkedin

Janni Jensen - fokuserar på ledarskap och teamutveckling
”Jag har bland annat arbetat med transport- och miljöforskning i drygt 10 år och då som doktorand samt projektledare för både nationella projekt och EU-projekt. Under dessa år förstod jag vikten av att kunna effektivisera teamarbete med deltagare från olika företagskulturer samt från olika länder. Har också erfarenhet av att sitta på en VD-position och sett vilka utmaningar det medför. Jag känner idag en väldig entusiasm för att nu kunna använda och bidra med verktyg som effektiviserar och utvecklar en organisation både på team- och chefsnivå.”
Mobil: 070-219 53 60  E-post  Linkedin

Lena Törnblom -  brinner för att talare, ledare och medarbetare ska förbättra sin kommunikation och förändra sitt beteende. "Min utgångspunkt är att vår hjärna är mycket lik en grottmänniskas och att de gamla grekerna redan för 2000 år sedan visste hur man kommunicerade effektivt, utan stöd av tekniska hjälpmedel. Till det lägger jag kunskap om fyra hjärntyper, sk DISC analys, som syftar till att underlätta kommunikationen mellan människor. Jag har jobbat som säljare samt ledare inom tech startups och utbildningsbranschen och är utbildad i retorik".
Mobil: 0733- 400 420  E-post  Linkedin