Kan beröm istället för kritik ge bättre tillväxt av hjärnceller?

Att uppleva sig som låg status medför sämre tillväxt av hjärnceller enligt bifogad artikel. Annan forskning visar att låg status också medför ökad risk för att bli sjuk, dvs faktiska mottagligheten för vissa sjukdomar. Och vad ger då en känsla av låg status? Många faktorer men en sak är att få negativ kritik! Så om vi undvek att kritisera och istället berömde varandra mer skulle alla må bättre. Och det fina är att den som ger beröm sjunker inte i status, tvärtom! En vinn-vinn situation alltså!