Bra med stresskola men bättre att arbeta förebyggande

Man kan gå in på Chefs hemsida och göra stresstest vilket ju är bra för att skapa en insikt om hur man mår och sedan börja arbeta med sig själv.

Men det är fortfarande mycket upp till individen att ta tag i sin stress. Jag tror individ och företag/ledning måste se det som ett gemensamt projekt där man måste vända på alla stenar och använda många olika verktyg.