Omställning/outplacement

Affärskrafts omställningsprogram har fokus på en helhetssyn för alla parter där vi ger både deltagare och uppdragsgivare ett brett stöd i sin utveckling eller avvecklingsplanering

Vi coachar och ger råd till deltagaren i vårt eget utprovade jobbprogram till ny framtid.

Vi coachar, ger råd och utbildar, vid behov, uppdragsgivaren i processen ”att säga upp personal”, krishantering samt medarbetarsamtal.

Vi coachar och ger råd till uppsagda chefer och medarbetare med att utveckla sitt självförtroende och sin självinsikt i syfte att säkerställa en ny framtidstro.

Vid behov integrerar vi uppdraget med skräddarsydd kompetensutveckling för deltagaren i sälj – affärsutveckling – kommunikation – ledarskap samt i ”Konsten att leda sig själv”.

Vi coachar och ger råd till deltagaren för att stärka sin självinsikt och självförtroende enligt ICF, Psykologisk Coaching, NLP metodik samt med IPU beteende och drivkraftsanalys samt SPQ Gold (säljhindersanalys – tillval för säljare)

Vi coachar och ger råd till alla deltagare i att bevara arbetsgivarens varumärke och goodwill.

Vi anpassar coaching, mentorskap/rådgivning helt situationsanpassat för varje individ.

Vi kvalitetssäkrar med utvärdering från både uppdragsgivare och deltagare.

Vårt programutbud:

OUTPLACEMENT – för chefer
Ett åtagande för uppsagd chef så länge det behövs. Vi avgränsar inte tiden för dessa uppdrag utan fokuserar på en långsiktig slutlösning för alla parter. IPU beteende- och drivkraftsanalys ingår med vår ”5 – stegsmetod för ny framtid”

OUTPLACEMENT – för medarbetare
Ett åtagande för uppsagd medarbetare upp till 4 månader. Vår erfarenhet är att mycket faller på plats mellan 2 och 4 månader om vi är mycket aktiva från början. Arbetsmöten varje vecka de första två månaderna. IPU beteende- och drivkraftsanalys ingår samt vår ”5 – stegsmetod för en ny framtid”.

INPLACEMENT – ny tjänst i företaget – skräddarsys
Vi karriärcoachar deltagaren enligt vår ”5 – stegsmetod” Här blir fokus på genomförande, handlingsplan, action och uppföljning samt med kompetensutvecklingsinsatser efter behov som blir anpassat och skräddarsytt inför en ny utmaning/karriär på nuvarande företag. IPU beteende- och drivkraftsanalys ingår.

INHOUSE – projekt – skräddarsys
Vi åtar oss att stötta uppdragsgivaren i avvecklingsprocessen för uppsagd personal på plats lokalt hos företaget. Vi stöttar i krishantering, kommunikation, medarbetarsamtal samt hela omställningsprocessen enligt vår ”5 – stegsmetod” både för individer och grupper av uppsagd personal.

UTBILDNINGSMODUL – för uppdragsgivare
Vi utbildar, coachar och tränar HR avdelning och/eller chefer i att:

Säga upp personal – metod och process
Det svåra samtalet – medarbetare och chef
Krishantering – internt och media
Utbildningen sker i workshopform under 3 dagar, alternativt individanpassat.

UBILDNINGSMODUL – för chef/medarbetare
Vi utbildar, coachar och tränar chefer och medarbetare skräddarsytt efter behov för att förstärka individen under ett omställningsuppdrag.

Vi genomför utbildningsinsatsen med våra egna utbildningskonsulter inom följande kompetensområden:
HR – Affärsutveckling – Sälj- och säljledning – Ledarskap, team och kommunikation – Presentationsteknik och retorik – Konsten att leda sig själv

Programmet tar 3 heldagar som vi integrerar och anpassar under uppdragsperiodens process. Förstudie och kompetensanalys ingår.

Kontakta:

Ring eller mejla våra omställningskonsulter för mer information:
Per Skånberg: 070-5887264 per.skanberg@affarskraft.se
Tina Jansson: 070-5272221 tina.jansson@affarskraft.se