Vilka strategiska och organisatoriska utmaningar finns i er organisation?

  • Har ni problem med psykosocial ohälsa?
  • Vill du förbättra företagskulturen?
  • Behöver ledningsgruppen utvecklas?
  • Har ni svårt att genomföra förändringsprocesser?
  • Vill ni ha ett kreativare/innovativare klimat?

Hälsosamma företag är lönsamma företag

Konkurrensen och kraven ökar. Den psykiska ohälsan på arbetsmarknaden har aldrig varit högre och den kostar mer än 100 miljarder för samhället och individer varje år. Vi vet hur en organisation skall se ut för att få ut det bästa ur varje medarbetares hjärna utan att skapa stress/psykosocial ohälsa. Vi har t o m skapat en egen medicin, ett eget varumärke kring detta, Brain Lean®.

Stark företagskultur lyckas bättre. Var är gapet i din företagskultur ?

Vi har både som företagsledare och konsulter utvecklat allt ifrån multinationella koncernen till små familjeföretag. Vi vet vad som krävs för att skapa effektiva organisationer, med högt engagemang, delaktighet och en bra företagskultur som genomsyrar hela organisationen.

Vi kan hjälpa både individer och hela organisationen att hitta strategier inför och i stora förändringar

Vi vet hur en organisation skall se ut för att gynna innovation och skapa förutsättningar för Intraprenörskap och kreativitet. Läs gärna mer om detta i Affärskrafts konsult Birgitte Stjärnes bok som finns både på svenska och engelska

Vi erbjuder:
Brain Lean
Omställning/outplacement
Företagskultur
Organisationsutveckling